Bezpośrednie kontakty wracają do gry. Konsumenci czują się bezpiecznie

Wyniki opracowanego przez firmę doradczą Deloitte badania Global State of the Consumer Tracker pokazują, że poziom poczucia bezpieczeństwa wzrósł we wszystkich badanych aktywnościach konsumenckich, a w przypadku pobytu w hotelu oraz usług wymagających bezpośredniego kontaktu jest nawet najwyższy w historii tej analizy. 47 proc. z nas sen z powiek spędzają natomiast obawy o utrzymanie pracy, a ponad trzy czwarte niepokoi się o zdrowie członków rodziny. Polscy konsumenci najbardziej w Europie obawiają się o zdrowie bliskich.